REALITNÁ ČINNOSŤ - PREDAJ, PRENÁJOM A KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ
HYPOTEKÁRNE CENTRUM - ÚVERY, POISTENIE, FINANCOVANIE A LEASING
HYPOTEKÁRNE CENTRUM - ÚVERY, POISTENIE, FINANCOVANIE A LEASING
CESTOVNÁ AGENTÚRA - FRISCO TRAVEL- DOVOLENKY, LÍSTKY TICKETPORTAL A FUTBALTOUR
CESTOVNÁ AGENTÚRA - FRISCO TRAVEL- DOVOLENKY, LÍSTKY TICKETPORTAL A FUTBALTOUR
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

MÁTE OTÁZKY OHĽADNE KÚPY ALEBO PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI ?

Kontaktujte nás!

Realitné služby

Realitná kancelária FRISCO, s.r.o. ponúka nasledovné realitné služby:

 • sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
 • vyhľadávanie vhodných klientov na predaj a kúpu nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
 • zabezpečenie obhliadok nehnuteľnosti
 • zabezpečenie inzercie v tlačených periodikách a na internete
 • zastupovanie klientov v rozsahu dohodnutom v sprostredkovateľskej zmluve resp. v splnomocnení
 • pre kupujúcich poskytujeme službu aktívneho vyhľadávania nehnuteľnosti na základe ich požiadaviek a bližšej špecifikácie

Právne služby

Realitná kancelária FRISCO, s.r.o. ponúka komplexné právne služby:

 • zaobstaranie aktuálneho výpisu z LV
 • zaobstaranie fotokópie snímky z katastrálnej mapy
 • sprostredkovanie vypracovania súdnoznaleckých posudkov
 • vypracovanie kúpnych (zámenných, darovacích) zmlúv
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a jeho podanie na príslušný katastrálny úrad
 • dohľad nad finančným vyrovnaním
 • záverečné protokolárne odovzdanie prevedenej nehnuteľnosti a kľúčov

Finančné služby

Realitná kancelária FRISCO, s.r.o. ponúka nasledovné finančné služby:

 • vypracovanie plánu financovania kúpy nehnuteľnosti s cieľom znížiť náklady kupujúceho
 • HYPOTEKÁRNE PORADENSTVO